Vi värnar om din personliga integritet

 

Så här arbetar vi med dina personuppgifter


För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@sveaekonomi.se.

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken träder i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter gör det möjligt

Dina personuppgifter gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt använda dig av våra tjänster samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstå din situation och dina behov därmed kan vi på ett bra sätt erbjuda skräddarsydda lösningar till dig.

Tydligt och Tryggt

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt enligt de lagar och regelverk som berör detta. Vi vill också vara transparenta och göra dig uppmärksam på vilka personuppgifter vi behandlar och varför.  Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas oss och kan begära ett utdrag. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du rätt att få dessa rättade. I vissa fall kan du även begära att få uppgifter flyttade eller raderade.

Vad räknas som personuppgifter?

Vilka uppgifter samlar vi in?

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Hanteras mina personuppgifter enbart av Svea Bank?

Vilka rättigheter har jag?

Var kan jag läsa mer?

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.


Kontakta oss via mail

hej@sveabank.com

Vill du prata med oss?

Ring 020-21 21 20

Hitta din kontakt

Här är vi - hör av dig!